УкраїнськаРусскийEnglish
Saturday, 08 August 2020
Меню
Розмір тексту
Авторизація



Погода

Наша кнопка

Наша кнопка:

kaf_button

RSS
No Feed URL specified.
Мікропроцесорна техніка
Дисципліни
There are no translations available.

Мікропроцесорна техніка

Викладач: _____к.т.н., доцент_Андрєєва Олена Вікторівна____

1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика

кредитного модуля

Галузь знань

_15 Автоматизація та приладобудування _

Назва навчальної дисципліни, до якої належить кредитний модуль Мікропроцесорна техніка

Форма навчання _денна_

Спеціальність  (код і назва)__152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка_

Кількість кредитів  ECTS – _3_

Статус навчальної дисципліни

(І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ  І.2.Навчальні дисципліни базової   підготовки)

освітня програма: __Інформаційно-вимірювальні системи та технології в приладобудуванні_

Змістових модулів – 3

Індивідуальне  завдання Контрольна роботаРГР

Семестр __6_ -й

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

___бакалавр__

Загальна кількість  ____54_год.

Лекції __18_ год.

Практичні (семінарські) _18_ год.

Лабораторні (комп’ютерний практикум) _18_ год.

Тижневих годин:  аудиторних – _3_

самостійної роботи студента – _2__

Самостійна робота36__год.

У тому числі на виконання індивідуального завдання _10__год.

Вид та форма семестрового контролю: Екзамен

Анотація

Навчальна дисципліна «Мікропроцесори в засобах вимірювання» викладається студентам у зв’язку з широким використанням мікропроцесорної техніки у приладобудуванні. Завдяки мініатюрності,надійності та багатофункціональності (враховуючи, що ціна мікропроцесорних пристроїв постійно знижується) мікропроцесор сьогодні являє собою елемент універсального призначення. Його чудові властивості дають змогу розробляти різноманітні «інтелектуальні» прилади, багатофункціональність яких забезпечує саме вмонтована мікропроцесорна система (МПС).

Вмонтована у вимірювальний прилад МПС надає йому багато нових властивостей: це насамперед висока точність вимірювання параметру, спрощене управління,висока надійність функціонування завдяки режиму самодіагностики, додаткові обчислювальні та сервісні функції тощо.

При вивченні дисципліни студенти повинні:

- засвоїти основні принципи використання МП в засобах вимірювання (розрахунок та розподіл обчислювальної потужності при програмуванні відповідних функцій вмонтованої МПС,визначення структури та архітектури МПС тощо);

- вміти обгрунтувати необхідність і ефективність застосування МПС при розробці нових приладів, обирати відповідні великі інтегральні схеми  (ВІС) для побудови «інтелектуальної» частини приладу;

- засвоїти модульну структуру програмного забезпечення вимірювального приладу, навчитися використовувати бібліотеку готових програмних модулів;

- одержати навички програмування вмонтованих МПС (контролерні, обчислювальні, тестові або сервісні функції);

Навчальна дисципліна належить до циклу дисциплін з обчислювальної техніки і потребує попереднього вивчення основ мікроелектроніки. Вивчення дисципліни «МП в ЗВ» створює базу для вивчення багатьох дисциплін, які націлені на вивчення  основ побудови сучасних приладів (це насамперед САПР, основи теорії побудови приладів, автоматизовані вимірювальні прилади, обробка інформації в системах енергозбереження тощо).

Після вивчення дисципліни студент повинен вміти:

1.Обрати структуру «інтелектуального» приладу (вимірювальну та інтелектуальні частини на рівні функціональних блоків) відповідно призначенню приладу;

2. Підібрати найбільш прийнятний  набір модулів (ВІС), які забезпечують виконання необхідних функцій;

3. Працювати з монітором, забезпечити відладку програмних модулів та організувати режим програмування обраних функцій (робота з програматором).

 
Годинник
ПОСИЛАННЯ
Цитата
Большинство фундаментальных идей науки существенно просты и, как правило, могут быть выражены на языке, понятном всем. (Альберт Эйнштейн)

Пошук
Статистика
Members : 3705
Content : 237
Content View Hits : 900616
Останні статті