УкраїнськаРусскийEnglish
Saturday, 08 August 2020
Меню
Розмір тексту
АвторизаціяПогода

Наша кнопка

Наша кнопка:

kaf_button

RSS
No Feed URL specified.
Теорія та проектування вимірювальних приладів
Дисципліни
There are no translations available.

Теорія та проектування вимірювальних приладів

Викладач: _____старший викладач_Зайцев Віктор Миколайович____

Теорія та проектування засобів вимірювання -1. Основи теорії вимірювальних приладів

1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика

кредитного модуля

Галузь знань

_15 Автоматизація та приладобудування _

Назва навчальної дисципліни, до якої належить кредитний модуль Теорія та проектування засобів вимірювання -1. Основи теорії вимірювальних приладів

Форма навчання _денна_

Спеціальність  (код і назва)__152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка_

Кількість кредитів  ECTS – _3,5_

Статус навчальної дисципліни

(ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  ІІ.1.Навчальні дисципліни професійної та практичної  підготовки)

Спеціалізація (назва ) __Інформаційно-вимірювальні системи та технології точної механіки_

Змістових модулів – 3

Індивідуальне  завдання Контрольна роботаДКР

Семестр __6_ -й

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

___бакалавр__

Загальна кількість  ____72_год.

Лекції __36_ год.

Практичні (семінарські) __ год.

Лабораторні (комп’ютерний практикум) _36_ год.

Тижневих годин:  аудиторних – _4_

самостійної роботи студента – _1,8__

Самостійна робота33__год.

У тому числі на виконання індивідуального завдання _10__год.

Вид та форма семестрового контролю: Залік

Теорія та проектування вимірювальних приладів -2. Основи проектування засобів вимірювання

1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика

кредитного модуля

Галузь знань

_15 Автоматизація та приладобудування _

Назва навчальної дисципліни, до якої належить кредитний модуль Теорія та проектування вимірювальних приладів -2. Основи проектування засобів вимірювання

Форма навчання _денна_

Напрям підготовки__6.051003 Приладобудування_

Кількість кредитів  ECTS – _5,5_

Статус навчальної дисципліни

(ІІ. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ  ІІ.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу)

Програма професійного спрямування __Інформаційні технології в приладобудуванні_

Змістових модулів – 3

Індивідуальне  завдання Контрольна робота

Семестр __7_ -й

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

___бакалавр__

Загальна кількість  ____72_год.

Лекції __36_ год.

Практичні (семінарські) _18_ год.

Лабораторні (комп’ютерний практикум) _18_ год.

Тижневих годин:  аудиторних – _4_

самостійної роботи студента – _5,16666666666667__

Самостійна робота93__год.

У тому числі на виконання індивідуального завдання _10__год.

Вид та форма семестрового контролю: Екзамен

Теорія та проектування вимірювальних приладів -3. Курсова робота

1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика

кредитного модуля

Галузь знань

_15 Автоматизація та приладобудування _

Назва навчальної дисципліни, до якої належить кредитний модуль Теорія та проектування вимірювальних приладів -3. Курсова робота

Форма навчання _денна_

Напрям підготовки__6.051003 Приладобудування_

Кількість кредитів  ECTS – _1_

Статус навчальної дисципліни

(ІІ. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ  ІІ.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу)

Програма професійного спрямування __Інформаційні технології в приладобудуванні_

Змістових модулів – 3

Індивідуальне  завдання КР

Семестр __7_ -й

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

___бакалавр__

Загальна кількість  _____год.

Лекції ___ год.

Практичні (семінарські) __ год.

Лабораторні (комп’ютерний практикум) __ год.

Тижневих годин:  аудиторних – _0_

самостійної роботи студента – _1,7__

Самостійна робота30__год.

У тому числі на виконання індивідуального завдання _10__год.

Вид та форма семестрового контролю:

Анотація дисципліни

Теорія та проектування вимірювальних приладів Роль і значення дисципліни "проектування вимірювальних при¬ладів" ґрунтується на тих задачах, які поставлені при підготов¬ці студентів як проектувальників та конструкторів приладів точ¬ної механіки. В першу чергу це одержання студентами знань в цій області, набуття навиків проектування та уміння використання їх на практиці.

Особливістю приладів точної механіки є те, що вони насичені електричними, електронними, пневматичними та гідравлічними пе¬ретворювачами, знання яких повинно бути для студентів обов’язковим та грунтовним. Великого значення набуває підготовка студентів як технологів по виготовленню деталей та вузлів приладів.

Ця дисципліна є загально-інженерною дисципліною в структур¬но-логічній схемі з спеціальності. Вона базується на таких ос¬новних дисциплінах (перелік їх можна і збільшити):

1. Теоретична механіка - основи теорії коливань; приведення сил та моментів.

2. Прикладна механіка - теорія пружності; визначення момен¬тів інерції та їх приведення; теорія передач.

3. Теорія автоматичного управління - типові ланки; переда¬точні функції; слідкуючі системи; критерії стійкості.

4. Деталі та механізми приладів - пружні елементи; переда¬точні механізми; амортизатори; демпфери.

5. Перетворюючі пристрої приладів - електричні параметрич¬ні та генераторні; пневматичні, гідравлічні.

6. Теорія точності, надійності і основи метрології - методи розрахунку точності; синтез надійності; метрологічні показники; еталонна база.

7. Основи теорії вимірювальних приладів - загальні методи розрахунку характеристик та похибок засобів вимірювань.

 
Годинник
ПОСИЛАННЯ
Цитата
Все знают, что это невозможно. Но вот приходит невежда, которому это неизвестно - он-то и делает открытие. (Альберт Эйнштейн)

Пошук
Статистика
Members : 3705
Content : 237
Content View Hits : 900494
Останні статті