УкраїнськаРусскийEnglish
22.09.2020
Інтелектуальні комп'ютерно-інтегровані засоби контролю та вимірювання
Дисципліни
Текст по умолчанию

Інтелектуальні комп’ютерно-інтегровані засоби контролю та вимірювання

Викладач: _____к.т.н., доцент_Андрєєва Олена Вікторівна____

1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика

кредитного модуля

Галузь знань

_15 Автоматизація та приладобудування _

Назва навчальної дисципліни, до якої належить кредитний модуль Інтелектуальні комп’ютерно-інтегровані засоби контролю та вимірювання

Форма навчання _денна_

Спеціальність  (код і назва) __151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології_

Кількість кредитів  ECTS – _3,5_

Статус навчальної дисципліни

(ІІ.ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  ІІ.2.Навчальні дисципліни  професійно  та практичної підготовки (за вибором студентів))

освітня програма: __Комп’ютерно-інтегровані технології та системи в приладобудуванні_

Змістових модулів – 3

Індивідуальне  завдання Контрольна роботаДКР

Семестр __1_ -й

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

___магістр за освітньо-науковою програмою магістерської підготовки__

Загальна кількість  ____72_год.

Лекції __36_ год.

Практичні (семінарські) _18_ год.

Лабораторні (комп’ютерний практикум) _18_ год.

Тижневих годин:  аудиторних – _4_

самостійної роботи студента – _1,83333333333333__

Самостійна робота33__год.

У тому числі на виконання індивідуального завдання _10__год.

Вид та форма семестрового контролю: Екзамен

 
Часы
ПОСИЛАННЯ
Цитата
Полезно поразмыслить над ошибками, сделанными великими умами, поскольку они часто имели серьезное основание, чтобы их сделать. (Луи де Бройль)

Поиск
Статистика
Пользователи : 3759
Статьи : 241
Просмотры материалов : 994230
Последние статьи

 
львівська школа тестування
Французские паркетные авто Рено, запчасти на рено трафик здесь