УкраїнськаРусскийEnglish
Вівторок, 25 лютого 2020
Меню
Розмір тексту
АвторизаціяПогода

Наша кнопка

Наша кнопка:

kaf_button

Організація підготовки докторів філософії

Для реалізації вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року №261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», Закону України «Про вищу освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року №1378 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому на навчання до закладів вищої освіти» відділ аспірантури та докторантури повідомляє про необхідні заходи та терміни їх виконання з організації підготовки докторів філософії та докторів наук, а саме:

ЩОДО ДОКТОРАНТУРИ

  1. Прийом документів до докторантури планується з 02.04.2019 р. по 16.04. 2019 р.
  1. З 17.04 2019 р. по 18.05.2019 р. вступник подаєкафедрі розгорнуту пропозицію, в якійміститься план дослідницької роботита/або інформація про обсяг науковоїроботи, необхідної для підготовкирезультатів проведених досліджень дозахисту. Протягом місяця з днянадходження документів від усіхвступників, науково-організаційнакомісія вченої ради університетузаслуховує їх наукові доповіді іголосуванням визначає рейтинговуможливість зарахування кожноговступника до докторантури та подаєвисновки на розгляд Вченої ради.
  2. Перелік спеціальностей подокторантурі та перелік необхіднихдокументів для вступу до докторантурирозміщений на сайті відділу.
    ПО АСПІРАНТУРІ:

Терміни подання документів до аспірантури

1. У зв’язку з вимогою звітувати про виконання державного замовлення до МОН України до 15 вересня планується:

- Оголосити прийом документів до аспірантури З 27 серпня по 31 серпня 2018 року;

- Вступні випробування до аспірантури провести з 03 вересня по 12 вересня 2018 року, в такій послідовності:

- 03 вересня – додаткове фахове випробування_ (у формі співбесіди,оцінка: рекомендований до вступу/ не рекомендований до вступу);

- з 03 по 07 вересня 2018 р. –  вступний іспит з іноземної мови;

- 10, 11 або 12 вересня 2018 р. –  вступний іспит із спеціальності.

Щодо процедури організації прийому до аспірантури у 2018 році:

1. ПОВІДОМЛЯЄМО ПОВТОРНО:

на виконання рішенням Вченої ради університету від 02 жовтня 2017 року необхідно ТЕРМІНОВО ЗАБЕЗПЕЧИТИ ОПРИЛЮДНЕННЯ НА САЙТАХ КАФЕДР ТЕМ ДИСЕРТАЦІЙ АСПІРАНТІВ ТА ТЕМАТИКУ РОБІТ КАНДИДАТІВ ВАСПІРАНТУРУ; (приблизний зразок увкладці)

Прохання розмістити інформацію насайтах кафедр з дотриманням таких рекомендацій:

- назва інформації повинна повністю відповідати ії змісту;

- наявність активного посилання на сайті ін-ту/ф-ту.

2. До 26 лютого 2018 року необхідноподати пропозиції щодо призначенняскладу предметних комісій доаспірантури:

- Декан факультету (Директор інституту)є головою всіх предметних комісій по факультету (інституту)

- Предметна комісія (як правило, 3-5 осіб)призначається за спеціальністю, але якщо за однією спеціальністю проводиться підготовка магістрів на кількох кафедрах (факультетах) за різними напрямками, можливе призначення предметних комісій за цими напрямками в межах спеціальності.Кожна предметна комісія повинна мати відповідно вступну програму (білети) за фахом (окремо додаткового та основного іспиту). Вступні програми додаткового та основного вступних іспитів затверджуються у березні 2018 року на засіданнях вчених рад інститутів/факультетів та розміщуються на сайтах відповідних інститутів/факультетів. У відповідності до затверджених програм складаються білети.

По одному примірнику вступних програм та комплектів білетів необхідно подати до відділу аспірантури та докторантури.

Визначити дату та місце прийому вступних випробувань зі спеціальності(10, 11 та 12 вересня 2018 року)._(зразок подання у вкладці)_

3. Звертаємо Вашу увагу, що до переліку документів, які подають вступники до аспірантури у 2018 році, внесений витяг з протоколу засідання кафедри (наукового семінару), де проходила презентація дослідницької пропозиції вступника.(зразок у вкладці).

Тому заслуховування презентацій дослідницьких пропозицій вступників до аспірантури у поточному році необхідно провести на засіданнях кафедр У ТРАВНІ- ЧЕРВНІ (НЕ ПІЗНІШЕ 08 ЧЕРВНЯ).

 
Годинник
Цитата
Наука политика - вещь намного более сложная, чем наука физика. (Альберт Эйнштейн)

Пошук
Статистика
Користувачі : 2876
Зміст : 240
Переглянути хіти змісту : 659897
Останні статті